ERC전국세미나 사진

영어독서클럽 admin@domain.com 2017.11.30 10:45

 

세미나에 참석하기 위해 멀리 지방에서 오신 선생님들께 진심으로 감사드리고,

사례발표와 강의를 맡아주신 선생님들과 강사님들께도 다시 한 번 감사드립니다.

자리가 한정돼 있어 더 많은 선생님들을 모시지 못한 점 사과드리고,

다음에는 더 넓은 자리를 마련해서 ERC 선생님들 모두 한 자리에 모시도록 하겠습니다.  감사합니다~~

 

 

 

 

 

1794487252_0hTL6iBo_30f7d93198b4e0107323 

 

 

 

 

1794487252_saFQng9v_1d36788dc1a5165d6e38 

 

 

 

 

1794487252_CTgF2GPN_d62d089745b1394438a3 

 

 

 

 

1794487252_5Z4ebTiD_6e07ee48d2886e43d78b 

 

 

 

 

1794487252_t0yXNog5_556fd25fcd4b49ed5c1d 

 

 

 

 

1794487252_muXzoeMc_7c01f11ce1f1055efa87 

   

 

 

 

1794487252_rDnBNyvP_8a172b6121f30e70b0be 

 

 

 

 

1794487252_SuQLZbpD_0a92ff2a6ced7d4c4693 

 

 

 

 

1794487252_zolRisap_5ab15458331b4c697391 

 

 

 

 

1794487252_wH16Xz9t_e5c78e019419b9c93ed4 

  

 

 

 

1794487252_wfM1iDzk_40a4b54d9712b28306ad 

 

 

 

 

1794487252_Iv4cQsjx_7dc9d6b4567452c8e9f0 

 

 

 

 

1794487252_wNkYUZb5_d90310bf36b2bf75aeaf 

 

 

 

 

1794487252_Iz2KE1Nr_ab84987b205a9a8316fe 

 

 

 

 

1794487252_UIJu3oXs_4fd54f5219e8bddc7483 

 

 

 

 

1794487252_bDKaP0Rm_c839318abc910b449494 

 

 

 

 

1794487252_1EkDpCsV_49c29a3922146d0beaf2 

 

 

 

 

1794487252_Nux6hPOv_fd29572f40ac96e200e2 

 

 

 

 

1794487252_o3gEBzXN_1dfddbd95ae3d3c8f356 

 

 

 

 

1794487252_k59gr4cB_c3a90825ee67be3009e4

 

  

 

 

  

1794487252_c9HiUfA4_0a93590f401614cc46d9 

 

 

 

 

1794487252_IH1UM2jv_d7792899a173ca3762bf 

 

Comments

1577-7934
평일 9:00am - 18:00pm
(주) 스토리에듀 사업자등록증 : 135-86-23846
수원시 영통구 봉영로 1569 (영통동 960-3) 뉴월드프라자 609호
대표 : 임기병 영어독서클럽 © All Rights Reserved.